TECH. PŘEDPISY rss

Technické předpisy na závody mopedů SVINAŘE platné od 1.1.2014

(Svinařský trojúhelník, 38 zatáček SHV )

KATEGORIE ORIGINÁL

Karburátor:

Originál S 11 , S22, včetně původních podložek. Podložka může být nahrazena podložkou o stejném rozměru z libovolného materiálu o síle maximálně 3 mm. Difuzor karburátoru průměr maximálně 15mm.

Zapalování:

Originál magneto PAL - hliníkové s původní vačkou, replika vyrobená podle originálu je povolena. Repliky původních cívek a kontaktů povoleny, kontakty musí být na původním místě. Povolena vnější indukční cívka. Nutný originální kryt magneta. Kondenzátor pouze jeden, na původním místě.

Převodovka:

Originální převodové poměry, dvě rychlosti. Řazení ovládané z řidítek s neutrálem uprostřed. Pastorek sekundárního převodu může mít maximálně 13 zubů. Rozeta sekundárního převodu musí být originální, tj. 35 zubů. Je možné použít repliku rozety se stejným počtem zubů. Primární převod musí být originální. Replika se stejným převodovým poměrem je povolena. Sekundární převod musí mít konstantní převodový poměr. Variátor či planetová převodovka není povolena.

Vnější silueta motoru:

Vnější silueta motoru zachována. To znamená: kartery, víko spojky a víko zapalování, válec a hlava musí mít originální tvary a rozměry. Hlava musí být originální, není povolena replika. Umístění a úhel svíčky v hlavě musí být dle originálu, včetně umístění funkčního dekompresoru s lankem zakončeným ovládací páčkou umístěnou na řídítkách stroje.

Vnitřní úprava motoru:

50 cm3 - vrtání válce maximálně do průměru 40 mm v rámci výbrusů. Válce originál S 11 a S22. Vložka válce musí být z litiny. Kanály ve válci musí mít originální rozměr, dva přepouštěcí, jeden výfukový a jeden sací. Kliková hřídel musí být originální se zdvihem 44 mm a průměrem klikových čepů 15 mm. Tvar klikové hřídele musí být původní. Ložiska na klikové hřídeli 6202. Ojnice původní, možná replika, pístní čep 10 mm. Ojnice nesmí mít jehly, nebo jehlové ložisko pro uložení pístního čepu. Píst musí mít minimálně dva kroužky o síle 2 mm.

Výfuk:

Koleno a tlumič výfuku originální, včetně délky. Je možná novovýroba podle rozměrů originálu. Vnitřek tlumiče výfuku originál. Koleno výfuku má vnitřní průměr 26 mm. S11 –S 22 záměna možná.

Chlazení:

Pouze vzduchem. Originální vzhled bez jakýchkoliv doplňků. Brzdy: Pouze originál S 11 a S22, možná replika, ocelový štít povolen.

Ráfky a pláště:

Pláště originál průměry 2"xl9", 2 l/4"xl9" (moped, kárka). Motokrosové pláště, tzv. drapáky, nejsou povoleny. Ráfky musí být originální.

Vidlice, rám, řidítka a blatníky:

Vše originál, možná zcela shodná replika.

Povinná výbava jezdce:

Motocyklová ochranná přilba, ochrana zraku, pevná obuv, dlouhé kalhoty, tričko s dlouhým rukávem jsou nutnou podmínkou startu v závodě. Vše platí nejen při závodě, ale i během testování stroje a v zaváděcím kole! Při zkoušení stroje je možné jezdit pouze ve směru závodu. Během závodu musí mít každý jezdec na sobě přidělené číslo.

Prezentace jezdce a přejímka strojů:

Každému jezdci bude při přejímce převzat jenom jeden stroj, na kterém absolvuje celý závod. Ředitel závodu určí 2 (dva)komisaře na přejímku strojů. Při prezentaci jezdec podepíše čestné prohlášení, že vlastní platný řidičský průkaz a doklad o zákonném pojištění mopedu, jinak mu nebude umožněna účast v závodu. Každý jezdec startuje na vlastní riziko a nebezpečí.

Protesty:

Po skončení finálové jízdy se povinně odstaví stroje do pořadateli vymezeného prostoru určeného pro případný protest na motor, převodovku, rám, nebo nesportovní chování (výměna stroje, krácení tratě, atd.). První 3 klasifikované stroje se povinně podrobí technické prohlídce i bez podaného protestu. Protest může podat pouze jezdec, který byl k závodu zaregistrován. Protest musí být podán písemně a může být podán i v průběhu závodu, nejdéle však 10 minut po dojetí posledního jezdce finálové jízdy. Pokud nebude nutné rozebírat stroj, vyřeší se protest okamžitě v průběhu závodu. Pokud bude nutné stroj rozebrat, bude se uplatňovat presumpce neviny a k rozebrání stroje dojde až po vyřazení jezdce ze závodu, popřípadě po finálové jízdě. Jezdec, který protest podává, složí 500 Kč řediteli závodu s tím, že písemně uvede, proti kterému jezdci protest směřuje a co daný jezdec porušil (motor, převody, rám, výměna stroje, nesportovní chování).

Technické předpisy na závody mopedů SVINAŘE platné od 1.1.2014

(Svinařský trojúhelník, 38 zatáček SHV )

KATEGORIE SPECIÁL

Podvozek:

Rám - původní. Řídítka - tvarově i rozměrově odpovídající původním - např. horské kolo. Vidlice - původní. Kola - o rozměru 19 x 2,5 ". Pneumatiky - libovolné. Brzdy - bubnové, libovolného tvaru i rozměru s původním ovládáním. Blatníky - nejsou povinné. Sedlo - libovolné. Nádrž - umístěna na původním místě a odpovídající některému z původních provedení, např. na výztuze rámu. Kryt řetězu - není povinný, pokud je namontován, musí vycházet z původního. Stupačky - stupačky a i jakýkoliv dodatečně montovaný prvek stupačky nahrazující je zakázaný. Aerodynamické prvky - jakékoli přídavné prvky mající aerodynamické účinky jsou zakázány. Zakázány jsou rovněž úpravy napomáhající výhodnější aerodynamické pozici jezdce proti původní.

Motor a jeho úpravy:

Kartery, víka, válec, hlava musí být použity původní.

Zakázané úpravy:

Musí být zachováno původní umístěni svorníku válce o rozměrech 44 x 38 mm. Šrouby pro uchycení příruby karburátoru musí zůstat na původním místě. Nesmí být omezena možnost namontovat původní víka motoru na původní místa s původním uchycením. Je zakázáno montovat jakákoli přídavná zařízení pro změnu převodu za jízdy, která by působila v okruhu sekundárního převodu. Šlapadla - moped musí být opatřen dvěmi funkčními šlapadly na původním místě uchycení. Šlapadla musí umožňovat spuštění motoru i pohánění stroje.

Povolené úpravy:

Na válci, hlavě, klikové a převodové skříni může být materiál přidán nebo odebrán pouze svařením nebo strojním opracováním. Materiál přidávaný na hlavu a válec nesmí přesahovat jejich původní obrysy. Poloha svíčky v hlavě je libovolná. Vnitřní pohyblivé díly motoru, převodovky a spojky mohou být upraveny nebo vyměněny. Převodové poměry, počet převodových stupňů, řetězová kola jsou libovolná. Karburátor vč. příruby sání je libovolný. Zapalování je libovolné. Výfukové potrubí - rozměry a vnější průměr může být změněn •úpravy uvnitř výfuku jsou libovolné.

Způsob podání protestu:

Podání protestu je možné nejpozději do 10 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle. Protest je podáván technickému řediteli závodu. Podání protestu je podmíněno složením kauce ve formě šesti lahví (0,7 I) šampaňského DEMI SEC nebo 1000,- KČ. V případě uznání protestu se kauce vrací navrhovateli. V případě neuznání oprávněnosti protestu propadá 1/2 kauce ve prospěch žalované strany a 1/2 kauce ve prospěch pořadatele.

Veškeré případné připomínky a dotazy směřujte na prezidenta klubu.


Tato kategorie neobsahuje žádné články.

Copyright © 2018    •  SunLight CMS  •  administrace